تینوس گرام
افزودن شبکه اجتماعی

آموزشی

یکی دیگر از مزیت های شبکه های اجتماعی همگانی شدن در آموزش است امروزه با یک جستجو ساده در کانال های تلگرام و پیج های اینستاگرام می توان به تمامی آموزش ها مانند: آموزش آشپزی ، آموزش خیاطی ، آموزش طراحی آموزش گرافیک و... دست یافت. تینوس گرام یکی همه کانال ها و پیج های مربوط به آموزش را جمع آوری کرده است.
کانال تلگرام کارافرینی

کانال تلگرام کارافرینی

آموزشی

32 بازدید
پیج اینستاگرام آسـيـا تـاپپيسـت

پیج اینستاگرام آسـيـا تـاپپيسـت

آموزشی

536 بازدید

پیج اینستاگرام موسسه و انتشارات آموزشی بوعلی

آموزشی

1035 بازدید
پیج اینستاگرام آموزش انگلیسی

پیج اینستاگرام آموزش انگلیسی

آموزشی

1389 بازدید

کانال تلگرام ریاضیات متوسطه اول و دوم

آموزشی

31 بازدید

کانال تلگرام دپارتمان تخصصی فروش بیمه زندگی

آموزشی

19 بازدید
محصولات طيب

کانال تلگرام محصولات طيب

آموزشی

25 بازدید

کانال تلگرام گوگرام

آموزشی

32 بازدید
کسب درآمد از تلگرام

کانال تلگرام کسب درآمد از تلگرام

آموزشی

31 بازدید
شبکه اجتماعی قانون

کانال تلگرام قانون برای زندگی

آموزشی

74 بازدید

کانال تلگرام انتشارات کتابهای بیست

آموزشی

22 بازدید
کانال تلگرام ماهنامه مادر و کودک

کانال تلگرام کانال ماهنامه مادر و کودک

آموزشی

43 بازدید
کانال روانشناسی

کانال تلگرام کانال روانشناسی (توشنام)

آموزشی

47 بازدید
شبکه اجتماعی آشپزی

کانال تلگرام آشپزی

آموزشی

57 بازدید
شبکه اجتماعی پرورش گاو شیری

کانال تلگرام پرورش گاو شیری

آموزشی

40 بازدید
شبکه اجتماعی سلامت باش بانو

کانال تلگرام سلامت باش بانو

آموزشی

81 بازدید
شبکه اجتماعی بانوان شیراز

کانال تلگرام بانوان شیراز

آموزشی

69 بازدید

کانال تلگرام ایده های مادر موفق

آموزشی

52 بازدید
شبکه اجتماعی کویستان

کانال تلگرام دانشجویان دانشگاه تهران

آموزشی

35 بازدید
مطبخ آریایی

کانال تلگرام مطبخ آریایی

آموزشی

55 بازدید
بیشتر
یکی دیگر از مزیت های شبکه های اجتماعی همگانی شدن در آموزش است امروزه با یک جستجو ساده در کانال های تلگرام و پیج های اینستاگرام می توان به تمامی آموزش ها مانند: آموزش آشپزی ، آموزش خیاطی ، آموزش طراحی آموزش گرافیک و... دست یافت. تینوس گرام یکی همه کانال ها و پیج های مربوط به آموزش را جمع آوری کرده است. یکی دیگر از مزیت های شبکه های اجتماعی همگانی شدن در آموزش است امروزه با یک جستجو ساده در کانال های تلگرام و پیج های اینستاگرام می توان به تمامی آموزش ها مانند: آموزش آشپزی ، آموزش خیاطی ، آموزش طراحی آموزش گرافیک و... دست یافت. تینوس گرام یکی همه کانال ها و پیج های مربوط به آموزش را جمع آوری کرده است.